Welke overheid voor onderwijs?Intern seminarie

In opvolging van de startdag ‘Overheid en vrijheid van onderwijs in de weegschaal’ organiseert de Vlor een seminarie. We voeden daarmee het denken over de rol van de overheid in de sturing van onderwijs, in voorbereiding op de volgende beleidsperiode.

13.00

Onthaal met broodjes

13.30

Inleiding door Leen Van Heurck, algemeen secretaris Vlaamse Onderwijsraad

13.40

Deskundigen aan het woord:

  • Geert Kelchtermans (KU Leuven): inleidende lezing over sturing in onderwijs
  • Bregt Henkens (KU Leuven en UCLL): historisch overzicht van evoluties in de relatie vrijheid-sturing
  • Edith Hooge (Onderwijsraad): uiteenzetting over de relatie overheid-schoolbesturen-scholen in Nederland
  • Dylan Couck (UGent):  inspiratie uit hoger onderwijs: taakverdeling overheid-instellingen en verschuivingen
15.40

Dialoog met het publiek

16.00

Einde (napraten bij een glaasje)