Welbevinden en preventie van pesten in de lerarenopleidingen

Kunnen werken aan een warme sfeer behoort tot de essentie van leraarschap. In de lerarenopleiding is het socio-emotionele luik dan ook even belangrijk als kennis en vaardigheden.

Het overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School werkte de voorbije jaren aan een inspiratietekst, die alle lerarenopleidingen wil ondersteunen om na te gaan hoe diep de aandacht voor welbevinden in hun curriculum zit. Doel van deze uitwisseling is de inspiratietekst te delen en te verrijken.

Programma

09.00-09.30

Onthaal met koffie

09.30-10.30

Voorstelling van de ‘Inspiratietekst voor elke lerarenopleider’ door Anoek Smeyers, voorzitter van het overleg Lerarenopleidingen rond Welbevinden van de Vlor.

Korte voorstelling van de ‘antipestslang’ en de poster ‘lessen uit de crisis’ door Eva Tiquet, voorzitter van het overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten van de Vlor.

10.30-10.45

Pauze en verduidelijking van de opdrachten tijdens de uitwisseling

10.45-12.15

Uitwisseling in kleine groepjes, in drie opeenvolgende rondjes:

Ronde 1 Op welke manier zit de aandacht voor welbevinden en preventie van pesten op school in het curriculum van de toekomstige leraar, in mijn lerarenopleiding?

Ronde 2 Hoe werken we in onze lerarenopleiding aan het welbevinden van onze studenten? Wat doen we nu al en wat kunnen we beter doen?’

Ronde 3. Het inspiratieboekje wordt tegen het licht gehouden: op welke manier kunnen wij hier als lerarenopleiders mee aan de slag?

12.15-12.30

Naklanken uit de werkgroepjes

12.30-13.30

Lunch en netwerkmoment