Vlaamse Onderwijsraad zkt. leraren

Beste leraar

Jouw beroep staat onder druk. Je ziet het misschien op je school waar het steeds moeilijker wordt nieuwe collega’s te werven. Je ziet het misschien aan jonge collega’s, die snel het beroep verlaten. Je ziet het in Grote Statistieken of in de manier waarop de coronacrisis leraren extra hard raakt.

Maar toch. Toch blijven elke dag tienduizenden leraren in Vlaanderen met veel passie doen waarvoor ze hebben gekozen: voor de klas staan. Hoe moeilijk de omstandigheden soms ook zijn en hoe snel de samenleving ook verandert: leraren blijven gaan.

Zonder sterke leraren, geen sterk onderwijs. Dat is duidelijk. Daarom wil de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) de kern van het leraarschap in de school en de samenleving onderzoeken. Uit de bezorgdheid om het groeiende lerarentekort en kwaliteitsvol onderwijs. Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat?

Wat maakt jou tot leraar?
Wat maakt je trots?
Hoe sta je als leraar in de klas, school en samenleving?
Wat heb je als leraar nodig op je werkplek?
Waardeert de samenleving jouw beroep?

Op die vragen wil de Vlor een antwoord. Daarom zoeken wij open en geëngageerde leraren voor het lerarenpanel binnen ons project ‘De leraar op school en in de samenleving’. In dat project onderzoekt de Vlor als onafhankelijke strategische adviesraad binnen het Vlaams onderwijs, onder meer via focusgroepen en bevragingen, wat de job van leraar uniek maakt, de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek van de leraar, de voorwaarden om professioneel te kunnen werken en de rol die de leraar inneemt in de samenleving.

Wat doet het lerarenpanel?

Het lerarenpanel is de drijvende kracht achter ons project. Het panel reikt constructieve ideeën aan over het leraarschap, maar ook over de werking van het project. Het denkt na en reflecteert kritisch over de resultaten van de participatieve trajecten. We willen dat het project dicht bij de leraar en de leefwereld van de leraar staat. Daarom hebben we mensen uit de praktijk nodig.

Welk engagement verwachten we concreet van jou?

Er zijn drie vergaderingen per schooljaar gepland, dit en volgend schooljaar. Elke vergadering moet ook worden voorbereid. In eerste instantie gaan de vergaderingen digitaal door vanwege de coronamaatregelen. De eerste vergadering vindt plaats op 2 december tussen 14h en 16h

Wat krijg ik terug?

Verrijkende gesprekken met collega’s, een mooi netwerk en deelname aan een uniek project binnen de Vlor. Het engagement is niet betaald, maar we bedanken je met een boeken- of mediabon.

Ik ben enthousiast! Hoe schrijf ik in?

Klik aan de rechterkant op 'Inschrijven'. Je kan je kandidaat stellen tot en met 12 november 2020.   

Hoe selecteren wij het panel?

We stellen een divers lerarenpanel samen (o.a. naar gender, onderwijsniveau, jaren ervaring) van twintig leraren. Het is belangrijk dat de leraren in het panel in een open gesprek kunnen en durven reflecteren en toekomstgericht van gedachten kunnen wisselen over leraarschap en de rol van leraar in de samenleving. Leg zeker uit waarom je graag mee doet aan dit tweejarig project.

Heb je nog vragen?

Je kan ons contacteren via mail of telefoon.

Simon Grymonprez – simon.grymonprez@vlor.be – 02 227 13 58

Katrien Persoons – katrien.persoons@vlor.be - 02 227 13 47