De leraar

op school en in de samenleving

Gesprekstafels

In het kader van het project ‘De Leraar op school en in de samenleving’ organiseerde de Vlaamse Onderwijsraad begin februari 2021 vier digitale gesprekstafels over de vraag wat het beroep van leraar uniek maakt.

In totaal namen 38 personen deel aan de gesprekstafels:  

  1. Drie leraren (van verschillende onderwijsniveaus en vormen), een leraar thuisonderwijs, een student in opleiding, een zij-instromer, een docent uit het volwassenonderwijs, een 'uitgevallen' leraar en een gepensioneerde leraar/directeur;
  2. Twee leerlingen uit het basisonderwijs, twee leerlingen uit het secundair onderwijs, een leraar kleuteronderwijs, een administratief ondersteuner en een ex-leraar en twee leraren uit het secundair onderwijs;
  3. Een leraar uit het buitengewoon secundair onderwijs, een leraar uit het deeltijds kunstonderwijs, een leraar uit het basisonderwijs, een zorgleraar, een ondersteuner, twee pedagogische begeleiders, twee ouders en een directeur;
  4. Twee docenten uit de lerarenopleiding, een onderwijspedagoog, een onderwijsexpert, twee filosofen, een loopbaancoach, een directeur, een pedagogisch coördinator, een psychotherapeut en een universitair docent. 

Die diverse samenstelling moest ons in staat stellen de kernvraag goed te beantwoorden. Vanuit de vaststellingen uit de focusgroepen formuleerde het lerarenpanel een aantal bouwstenen van het lerarenberoep.