AFGELAST - Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren: seminarie voor beleidsmakers

(omwille van de verscherpte maatregelen in het kader van het corona-virus)

Op 10 oktober 2019 bracht de Vlor het advies Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren uit en engageerde zich ertoe in dialoog naar alternatieven en mogelijke oplossingen te kijken.

De Vlor stelt dat duaal leren alle kansen moet krijgen om uit te groeien tot een sterke leerweg. Maar een aanzienlijk deel van jongeren die vandaag in het stelsel van leren en werken onderwijs volgen, zal niet kunnen doorstromen naar duaal leren zoals het uitgewerkt is. Zij hebben nood aan maatwerk. De Vlor pleit daarom voor een complementair aanbod van leerwegen waarin alle leerlingen een onderwijskwalificerend traject kunnen volgen.

Met dit seminarie voor beleidsmakers wil de Vlor duidelijk in beeld brengen over welke doelgroep het precies gaat en wat zij nodig hebben om een onderwijstraject te volgen en hun kansen op een onderwijskwalificatie te optimaliseren. De Vlor wil ook de sterktes, de expertise en het netwerk van de bestaande leerwegen en centra voor deeltijds onderwijs/leren en werken belichten, maar ook kritisch kijken naar welke noden en verbeterpunten er nog zijn rekening houdend met de adviezen die hierover al zijn uitgebracht.

We willen graag samen verder nadenken over de toekomst en in overleg het juiste ontwikkelperspectief uitdenken om de noodzakelijke trajecten voor alle jongeren te kunnen aanbieden.

Programma dat voorzien was:

 • Onthaal en toelichting door Luc Van Waes, voorzitter van de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Vlaamse Onderwijsraad
 • Nood aan maatwerk ter preventie van vroegtijdig schoolverlaten? Lessen uit studies, literatuur en buitenland - Sophie Cabus, HIVA, KULeuven, Onderzoeksgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Het Vlor-advies in beeld gebracht: getuigenissen van leerlingen, trajectbegeleiders, ouders en afgestudeerden
 • Panelgesprek (moderator: Guy Tegenbos):
  • Lieven Boeve, gedelegeerd bestuurder Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!
  • Griet Mathieu, directeur Provinciaal onderwijs Vlaanderen
  • Afgevaardigde van  de SERV
 • Reactie van Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand