Transitie visie 2050 'levenslang leren en de dynamische levensloopbaan' Intern seminarie

Afgelopen jaar zijn zestien vernieuwers en wegbereiders in de werelden van Werk en Onderwijs samengekomen in een transitie-arena. Zij maakten een inspirerende visie op het leven, leren & werken van (over)morgen en de stapstenen die nodig zijn om naar die toekomst te bewegen – hier online te lezen: .

Graag presenteren zij hun visie en gaan ze hierover met u in gesprek.

Agenda:

Inleiding en situering (door Koen Pelleriaux, transitiemanager) – 10min

Toelichting van de transitie-visie (door één of meerdere arenaleden) – 40min

Toelichting van het vervolgtraject – fase 3 (door Caroline Gijselinckx) – 10min

Open discussie en gedachtewisseling – 60min