Toelichting - Vlaamse deelname in internationaal onderwijsonderzoek Intern seminarie

Jeroen Backs brengt naar jaarlijkse gewoonte een overzicht van het internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek waar Vlaanderen aan deelneemt. Hij staat stil bij de resultaten ervan en licht toe aan welke onderzoeken Vlaanderen participeert. Hij geeft ook de planning weer met vrijgaven voor het volgende werkjaar. U krijgt ook de kans om vragen te stellen.