Toelichting - SONO-reviewstudie en exploratief onderzoek naar masters basisonderwijs Intern seminarie

In zijn advies over de master basisonderwijs (2017) wees de Vlor op het belang van verder onderzoek om beter zicht te krijgen op de noodzaak en eventuele meerwaarde van een master basisonderwijs.

Dat onderzoek is er ondertussen gekomen in het kader van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO). Onderzoekers Carolien Frijns, Charlotte Struyve en Bénédicte Vanblaere, komen de resultaten en de beleidsaanbevelingen van het onderzoek toelichten voor de leden van de Vlor.