Toelichting 'School of the future'

Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria, licht op de Algemene Raad van 28 februari (14u) het project ‘School of the future’ toe. Met dit innovatieprogramma wil Agoria een antwoord bieden aan een aantal uitdagingen in onderwijs in samenspraak met actoren uit onderwijs, werk en innovatie. Het programma heeft als voornaamste doelstellingen:

  • Een gedeelde visie en strategie voor onderwijs in Vlaanderen;
  • Kenniscentrum voor onderwijsvernieuwing uitbouwen dat ondersteunend werkt;
  • Begeleiding voorzien voor scholen en pedagogische begeleiders omscholen tot veranderingsmanagers;
  • Een kader voor financiering uitwerken.

Agoria wil u informeren over het innovatieprogramma en nagaan of er een draagvlak is voor het concept en het plan van aanpak.

Meer informatie vindt u terug in de nota: