Toelichting - resultaten van het Talis-onderzoek Intern seminarie

De heer Jeroen Backs geeft ons een toelichting bij de resultaten van het TALIS-onderzoek dat die week wordt vrijgeven. U krijgt ook de kans om toelichtende vragen te stellen.