Toelichting rapport Commissie der WijzenIntern seminarie

Eind vorig jaar vroeg minister Ben Weyts onderwijsexpert Dirk Van Damme om de leiding te nemen van een ‘Commissie van Wijzen’ die werkt aan de ‘Leraar van Morgen’. De commissie zal een blauwdruk uitwerken voor een modern personeels-, professionaliserings- en schoolorganisatiebeleid, met oog ook voor de nieuwe opportuniteiten die geboden worden door bijvoorbeeld de digitalisering. De ‘Wijzen’ zullen hun eindrapport afleveren eind 2023.

Voorzitter Dirk Van Damme en ondervoorzitter Paul Yperman komen het rapport voorstellen aan de leden van de Vlor op donderdagnamiddag 21 december (Zenithgebouw, benedenverdieping). De leden van de werkgroep Beleidsagenda 2024-2029, de Algemene Raad en de deelraden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Programma:

13:30 - 14:00: Verwelkoming met koffie

14:00 - 16:00: Toelichting met ruimte voor vragen