Studiedag - Welbevinden en preventie van pesten op school

Het overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School organiseert naar jaarlijkse gewoonte een studiedag voor een bredere doelgroep. Onderzoekers stellen recente resultaten voor rond het thema ‘diversiteit en welbevinden/pesten op school’. En het overlegplatform presenteert eigen werk: de poster met bouwstenen voor een beleid rond welbevinden op school, en het resultaat van het overleg met de lerarenopleidingen rond de plek van welbevinden in het curriculum van de leraar in spe.