Studiedag: vroegtijdig schoolverlaten

De Vlor volgt het thema vroegtijdig schoolverlaten nauw op en stelt vast dat de coronaperiode ook zorgt voor een verhoogd risico voor voortijdige uitval. Er worden dan ook nieuwe initiatieven opgestart om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, in het kader van bijvoorbeeld de Edusprong en via een nieuw actieplan. Er bestaan echter ook al heel wat (lokale) projecten en samenwerkingen tussen secundaire scholen, CVO, CBE, CLW, Examencommissie, VDAB … De Vlor wil die initiatieven in de kijker zetten en de deelnemers aan de studiedag inspiratie bieden om samen het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, kan de studiedag niet doorgaan op de voorziene datum (26 januari 2022). We stellen het initiatief uit tot de omstandigheden beter zijn.