Studiedag: Vluchtelingen en onderwijs

Warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief

Op deze studiedag stelt de Vlor de resultaten voor van de strategische verkenning die hij organiseerde over vluchtelingen en onderwijs. Aanleiding voor de verkenning was de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015-2016. Die plaatste alle niveaus van onderwijs voor nieuwe uitdagingen, ondanks de lange traditie van onderwijs aan nieuwkomers in Vlaanderen.

De Vlor stelde een denkgroep samen met vertegenwoordigers van de onderwijspartners, verenigingen die opkomen voor de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en andere experts, onder voorzitterschap van prof. Dimokritos Kavadias. De denkgroep stond stil bij de rol van het onderwijs -van kleuter tot volwassenenonderwijs-, maar ook van andere actoren. Wat kan onderwijs voor vluchtelingen betekenen? En wat betekenen vluchtelingen voor onderwijs? Hoe kunnen initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen bijdragen tot een betere toeleiding en omkadering van onderwijs? De verkenning resulteert in de platformtekst: Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, flexibele leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief.

Op de studiedag wordt de platformtekst voorgesteld: welke denkpistes kunnen het verdere debat over onderwijs voor vluchtelingen voeden? De onderwijspartners reflecteren op die perspectieven.

9.00

Onthaal

9.30

Inleiding - Ann Verreth, algemeen voorzitter Vlor

9.40

Voorstelling platformtekst - Dimo Kavadias, voorzitter Vlor-denkgroep Vluchtelingen en Onderwijs

10.10

Reflecties op de tekst vanuit verschillende perspectieven:

  • het onderwijs - Dirk Geldof (socioloog, droeg bij aan de verkenning)
  • de vluchtelingen - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • de asiel- en migratieactoren en voogden - Bob Pleysier (voormalig directeur van Fedasil en tevens voogd van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers)
  • de integratie- en inburgeringsactoren - Gunther Van Neste (directeur Huis van het Nederlands Brussel)
11.10

Pauze

11.25

Panelgesprek met leden van de Vlor - Moderator: Brigitte Vermeersch (VRT-journaliste die een tijdlang lesgaf in een OKAN-klas)

12.30

Lunch