Studiedag - Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren

Door de toenemende nadruk op stages en duaal leren, stijgt het aantal leerlingen dat een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt. Tegelijk blijkt het voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon én buitengewoon onderwijs moeilijker om geschikte stageplekken of leerwerkplekken te vinden. Welke drempels ervaren leerlingen, scholen en bedrijven? Hoe kunnen we die wegnemen? Wat kunnen we van elkaar leren uit bestaande praktijken? We verdiepen ons in dit thema op een studiedag.