Seminarie: Verkenning van de samenwerking tussen het tweedekansonderwijs, de examencommissie en het secundair onderwijs Intern seminarie

Een diploma secundair onderwijs behalen, kan via verschillende trajecten die tegemoetkomen aan verschillende profielen van leerlingen of cursisten, verschillende behoeften en verwachtingen. In dit seminarie verkennen we of samenwerking tussen het secundair onderwijs, het tweedekansonderwijs (volwassenenonderwijs) en de examencommissie ertoe kan leiden dat meer mensen het gepaste traject vinden naar een diploma secundair onderwijs. We staan ook stil bij de impact van de modernisering van het secundair onderwijs en de formulering van sleutelcompetenties, eindtermen en curriculumdossiers op de werking van het tweedekansonderwijs en de examencommissie.  

We zoeken op antwoorden naar vragen als:

  1. Welk aanbod wordt door de verschillende actoren georganiseerd? 
  2. In welke mate is de inhoud van de verschillende trajecten (binnen de onderwijsvormen) onderling vergelijkbaar? 
  3. Op welke manier kan er samengewerkt worden tussen de betrokken actoren om leerlingen of cursisten zo snel mogelijk naar het juiste traject te oriënteren?
  4. Kunnen verschillende trajecten gecombineerd worden? Kunnen trajecten op maat uitgewerkt worden, bestaande uit elementen van bv. TKO en SO of TKO en EC? 
  5. Op welke manier kunnen de verschillende actoren leren van elkaar, onder meer op vlak van doelgroepwerking, ondersteuning en begeleiding? 
  6. Wat is de impact van de modernisering SO op de werking van het TKO en de examencommissie 
9.00

Onthaal

9.30

Inleiding door dagvoorzitter

9.40

Kennismaking en informatie-uitwisseling: ‘Hoe een diploma in het secundair onderwijs behalen?’

  • Secundair onderwijs
  • Tweedekansonderwijs
  • Centrale examencommissie
  • Reflectie door het departement Onderwijs
10.40

Discussietafels: opportuniteiten voor samenwerking en afstemming

12.30

Plenaire uitwisseling, conclusies en vooruitblik

13.00

Broodjeslunch