Seminarie - Tweedekansleerwegen of gecombineerde leerwegen

Ongekwalificeerde uitstroom voorkomen en remediĆ«ren via  samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de examencommissie SO (2)

Het tweede seminarie over tweedekansleerwegen focust op de doelgroep van die leerwegen. We benaderen het thema eerst vanuit een brede scope, op basis van cijfermateriaal over vroegtijdige schoolverlaters en hun vervolgtrajecten. Daarna gaan we bekijken wat dit in de praktijk betekent bij de Leerwinkel (actief in Gent, Genk, Brussel en West-Vlaanderen) en in het tweedekansonderwijs in Leuven. Ten slotte wisselen we van gedachten met Lana Van Den Berghe (UGent) die een onderzoek in de stijgers heeft staan over vroegtijdige schoolverlaters en hun kansen om alsnog een diploma te behalen via tweedekansonderwijs.

Dit seminarie wil een zo klaar mogelijk beeld scheppen van het doelpubliek van tweedekansleerwegen. Op basis daarvan willen we opportuniteiten concretiseren voor de samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de examencommissie. Daarover gaan we in dialoog, vertrekkende van de output van het eerste seminarie en het stageonderzoek van Delano Elias dat die opportuniteiten in kaart brengt.

De vier sprekers

Sarah Neyts (Department Onderwijs en Vorming) rapporteert met cijfers over tweedekansleerwegen van vroegtijdige schoolverlaters. Ze geeft onder meer aan hoeveel vroegtijdige schoolverlaters een tweedekanstraject volgen, welke trajecten ze volgen en hoeveel van hen alsnog een diploma halen. Klik hier voor meer informatie; onderaan de pagina vindt u de link naar de rapporten waarop Sarah zich zal baseren.   

Karlien Van Loon (Leerwinkel Brussel) schetst de werking van de organisatie met bijzonder aandacht voor de doelgroep die ze begeleiden.

Arnoldine Peters (CVO Volt, Leuven) schetst evoluties en trends in de instroom in het tweedekansonderwijs in Leuven over de jaren heen. Het Leuvense tweedekansonderwijs bestaat dit jaar 40 jaar.

Onderzoekster Lana Van Den Berghe (vakgroep Orthopedagogiek, UGent) voert momenteel een onderzoek naar schoolverlaters en tweedekansleerwegen. Ze onderzoekt o.m. het profiel van schoolverlaters, waarom sommige kiezen voor een tweedekanstraject en wie daarin slaagt (en waarom). Lana zal toelichten wat ze tot nu toe onderzocht heeft en wat het idee is voor het vervolgonderzoek, om vervolgens te peilen naar input en vragen van de onderwijspartners.

Programma

9.00

Onthaal

9.30

Inleiding door dagvoorzitter Dirk Debroey

9.40

Sarah Neyts (Departement Onderwijs en Vorming)

10.00

Karlien Van Loon (Leerwinkel)

10.20

Arnoldine Peters (Tweedekansonderwijs Leuven)

10.40

Pauze

11.00

Lana Vandenberghe (UGent)

11.30

Dialoogtafels vanuit verschillende vragen (opportuniteiten voor samenwerking)

12.10

Conclusies en vooruitblik

12.30

Broodjeslunch