Seminarie - Taalonderwijs in het basisonderwijs

Interactief seminarie over vreemdetalenonderwijs en begrijpend-leesdidactiek

Het departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad organiseren een interactief seminarie naar aanleiding van twee reviews:

  • de SONO-review over vreemdetalenonderwijs (Vroege start? Een analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs
  • de Vlor review over begrijpend-leesdidactiek (Sleutels voor effectief begrijpend lezen).

Tijdens dit seminarie worden de resultaten van de twee praktijkgerichte reviews voorgesteld. Vervolgens is er ruimte om met de betrokken onderzoekers in gesprek te gaan over de resultaten van de reviews.

Ook staan we samen met andere begeleiders, lerarenopleiders en inspecteurs stil bij de implicaties van deze inzichten voor de opleidings- en begeleidingspraktijk van leraren(teams).

12.30

Onthaal met broodjeslunch

12.50

Welkom en introductie

13/00

Toelichting review over vreemdetalenonderwijs - Mogelijkheid tot vragen

14:00

Toelichting review  over begrijpend-leesdidactiek - Mogelijkheid tot vragen

15.00

Verdieping in deelgroepen per review (deelnemers maken een keuze)

16.30

Plenaire afsluiting door onderzoekers - Mogelijkheid tot discussie

17.00

Einde