Seminarie over internationalisering in het basisonderwijs

Internationalisering in basisonderwijs kan op verschillende manieren. Je kan het erg laagdrempelig aanpakken, door in te zetten op talenkennis en virtuele uitwisseling, bijvoorbeeld. Of je kan gaan voor een echt fysieke uitwisseling met een school in een ander land.

Dit seminarie biedt inspiratie voor wie meer te weten wil komen over de mogelijkheden om aan internationalisering te doen, de concrete aanpak, de valkuilen en kansen. In de voormiddag getuigen een aantal sprekers over hun ervaringen en hun visie. In de namiddag kunnen deelnemers kennismaken met concrete projecten.

Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen ‘over grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot

Programma

9.00

Onthaal met koffie

9.30

Verwelkoming door Jens Vermeersch, voorzitter van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid

9.40

Internationalisering in het hart van de opdracht van basisonderwijs:

  • De wereld binnenbrengen in de basisschool, Anne Verhoeven, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, voorzitter van de Raad Basisonderwijs van de Vlor
  • Hoe een strategisch internationaal beleid vanuit de scholengroep het basisonderwijs versterkt, door Ellen Pauwels, Projectcoördinator internationalisering, GO! Scholengroep Brussel
  • eTwinning, een laagdrempelige opstap naar internationalisering, door eTwinning ambassadeur Philippe Balcaen
10.40

Vragen en antwoorden 

11.00

Waar kunnen bassischolen steun en inspiratie vinden?

  • Informatie over Erasmus+, Buurklassen en eTwinning door Jill Peiffer, directeur EPOS
  • Informatie over het Prins Filipsfonds door Sarah Reyn, Koning Boudewijnstichting
11.40

Vragen en antwoorden

12.00

Broodjeslunch

13.00

Scholen aan het woord: deelnemers krijgen de kans kennis te maken met vijf recente projecten, voorgesteld door basisscholen.

15.00

Einde