Seminarie over het beheersen van extra studiekosten in het hoger onderwijs

Welke studiekosten zijn gedekt door het studiegeld? Welke kosten zijn extra? De Vlor vindt het beheersen van studiekosten belangrijk. Ook transparantie communicatie, vooral over de (extra) opleidingsgebonden studiekosten vindt de raad noodzakelijk. Maar hoe gaan instellingen hiermee aan de slag? Een bevraging van de Vlor leerde dat instellingen vandaag vooral zoekende zijn. De Vlor organiseert daarom hierover een seminarie waarin de uitwisseling van ideeën en goede praktijkvoorbeelden hierover centraal staan.

We gaan tijdens dit seminarie in gesprek aan de hand van innovatieve & interactieve gesprekstechnieken onder andere gebaseerd op Deep Democracy, een nieuwe manier van gespreksvoering en besluitvorming. We zullen zowel werken in grote groep als in kleinere groepen. De belangrijkste doelstellingen hiervan zijn:

  • delen van ervaringen en goede praktijken
  • blootleggen van drempels en uitdagingen 
  • formuleren van oplossingen en ideeën voor de toekomst 

Je mag erop rekenen dat dit seminarie je zal inspireren om antwoorden te vinden in deze complexe problematiek.

De Vlor formuleerde in 2016 een Advies over studiekosten in het hoger onderwijs

Programma

9.30

Ontvangst met koffie

10.00

Verwelkoming door Mia Douterlungne, administrateur-generaal Vlor

10.05

Voorstelling van het advies studiekosten door Veerle Hendrickx, voorzitter Vlor-Raad Hoger Onderwijs

10.20

Kennisdeling met externe (professionele) facilitatoren Fran Van Asselbergh & Siska Hoebeeck

12.20

Afsluiting door Veerle Hendrickx, voorzitter Vlor-Raad Hoger Onderwijs

12.30

Broodjeslunch