Seminarie over de financiering van levenslang leren

De Vlor organiseert een seminarie over de financiering van opleidingen in het kader van levenslang leren. We nodigen hiervoor sprekers uit van verschillende onderwijs- en opleidingsverstrekkers en richten een brede blik op het volwassenenonderwijs, de Syntra, VDAB en het hoger onderwijs.

In het seminarie zullen we dieper ingaan op de mogelijkheden en drempels van de financieringsmechanismen voor de aanbieders. Een belangrijke focus is de impact op mogelijke samenwerking tussen die onderwijs- en opleidingsverstrekkers (onderling en met andere externe organisaties).

Het seminarie verloopt fysiek en wordt niet opgenomen. We voorzien ruimte voor vragen en uitwisseling.

13.30

Centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie (Ligo)

14.30

Syntra

  • Frank Cloetens, Strategisch domeinmanager ontwikkeling en innovatie Syntrum
  • Nico Nieuwborg, Beleidsmedewerker Syntrum
  • Wendy Danko, Beleidsmanager Syntrum
14.55

Pauze

15.05

VDAB

  • Gunter Elebaut, Afdelingshoofd Financiën
  • Isabel Gaisbauer, Adviseur Beleid & Strategie
15.30

Hoger onderwijs

16.30

Einde