Seminarie 'Lerend team' Intern seminarie

De kracht van de basisschool ligt in de kracht van het  schoolteam.

In dit seminarie verdiepen we het thema ‘lerend team’ door kennis te nemen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hierover het gesprek aan te gaan. We focussen hierbij op het basisonderwijs.

We kiezen voor dit thema omdat:

  • ‘Een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt’ een van de tien krachtlijnen is van een sterk basisonderwijs. De fundamentele structuur in de basisschool is de groepsleraar met zijn/haar leerjaar of klasgroep. Hierbij is teamwerk erg belangrijk om de geïntegreerde werking, dat een fundamenteel kenmerk is van het basisonderwijs, te kunnen realiseren.
    “Teamleden in het basisonderwijs vertrekken vanuit een geïntegreerde basisopleiding. Tegelijkertijd hebben ze hun eigen talenten, interesses en competenties. Onderwijskundig leiderschap is gericht op het (bege)leiden van het basisschoolteam als een lerend team. Teamleden delen verantwoordelijkheden zodat elk teamlid vanuit zijn identiteit mee vorm kan geven aan de basisschool” (p.1-2 van het advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs).
  • Er in het basisonderwijs een versterking nodig is van het schoolteam omdat de uitdagingen voor het basisonderwijs steeds complexer worden.  Basisscholen ondervinden moeilijkheden om de vele taken binnen de brede basisvorming op een kwalitatieve manier te realiseren.
9.30

Verwelkoming en situering

9.40

Toelichting bij het onderzoek over teamteaching in het basisonderwijs
Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys, Arteveldehogeschool

10.40

Pauze

11.00

Toelichting bij het onderzoek over professionele leergemeenschappen in het basisonderwijs
Bénédicte Vanblaere, Arteveldehogeschool

12.00

Reflecties over de resultaten van de twee onderzoeken door een directeur basisonderwijs
Robert Scheltjens, Netwerkdirecteur Stedelijk Onderwijs Antwerpen

12.20

Broodjeslunch

Ondersteunende teksten

Over teamteaching:
Leidraad teamteaching

Over professionele leergemeenschappen:
Artikel uit Basis ‘Samen werken om te leren’ (26 november 2016)
Doctoraat van Bénédicte Vanblaere (vanaf p. 215 Nederlandstalige samenvatting met kernpunten)

Relevante Vlor-adviezen

Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs. Advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs, 16 september 2015.

Vlaamse Onderwijsraad, Raad Basisonderwijs. Advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs, 8 maart 2017.

Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Onderwijskwaliteit in breed perspectief. Advies over versterken van interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie, 20 december 2018.

Strategische verkenning

Vlaamse Onderwijsraad (2015). De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren. Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen. Leuven: Acco.