Seminarie 'Gestandaardiseerd toetsen op het einde van het basisonderwijs' Intern seminarie

Hefboom voor kwaliteit?

Sinds het huidige schooljaar (2017-2018) zijn scholen verplicht om op het einde van het basisonderwijs een gevalideerde toets af te nemen voor ten minste twee leergebieden en vanaf het schooljaar 2018-2019 voor ten minste drie leergebieden.

Deze verplichting vormt de aanleiding voor de Raad Basisonderwijs om een advies op eigen initiatief voor te bereiden. Een verplichting is immers niet voldoende om van deze toetsen een hefboom te maken voor het kwaliteitsbeleid van een school.

In dit seminarie nodigt de raad verschillende actoren (scholen, pedagogische begeleidingsdiensten, inspectie) uit om samen na te denken over de vraag:  “Hoe kunnen de gevalideerde toetsen vanuit het huidige kader bijdragen aan kwaliteitsvol basisonderwijs? Welke condities zijn nodig om de kansen te maximaliseren en de potentiële risico’s in te dijken?”. Prof. Jan Vanhoof (UAntwerpen) zal ook een bijdrage leveren op basis van zijn onderzoek over gestandaardiseerd toetsen en over informatiegebruik door schoolleiders en leraren.

We sluiten af met een broodjeslunch.