Seminarie activerend leren

Hoe kunnen we studenten activeren tot diepgaand leren? Hoe zorgt ons hoger onderwijs ervoor dat studenten hun communicatieve, sociale en culturele competenties ontwikkelen? Hoe zetten we hen aan om hun creatieve vermogen sterker te ontwikkelen?

De Vlor pleit voor meer studentgecentreerde curricula. Hij roept instellingen op om daarvoor een beleid te ontwikkelen en om leeromgevingen te ontwerpen die een aantoonbare impact hebben op het leren. In een intensieve, interactieve workshop leren we hier meer over. Daarnaast luisteren we naar praktijkvoorbeelden uit twee instellingen hoger onderwijs.

13.30

Ontvangst met koffie

14.00

Welkom – Mia Douterlungne, administrateur-generaal

14.05

Toelichting advies studentgecentreerde curricula - Cis Van Den Bogaert, voorzitter Vlor-werkgroep studentgecentreerde curricula

14.20

Co-creatie en generatief coachen voor studentgecentreerd, competentiegericht onderwijs - Els Laenens & Ellen Vandervieren, Universiteit Antwerpen

14.50

90-minuten ABC-methodiek en storyboard voor design van een module of opleidingsonderdeel - Wouter Vandekerckhove, VIVES-hogeschool

15.20

Interactieve workshop. Studentgecentreerd leren met impact. Hoe pakken we dat aan? - Anne Boon (KULeuven)

16.50

Afsluiting - Veerle Hendrickx, voorzitter Vlor-Raad Hoger Onderwijs