School ♡ onderzoek. Interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Als leraar of lerarenteam, schoolleider, ondersteuner, begeleider, lerarenopleider … gebruik je voortdurend heel wat informatie om goed onderwijs te geven. Die haal je uit eigen ervaringen, je opleiding, overleg en nascholing. Ook wetenschappelijk onderzoek kan inspiratie bieden in je dagelijkse praktijk.

Waar vind je betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek? Kan je aan de slag met de resultaten van je eigen onderzoek? Biedt het een antwoord op jouw specifieke vragen in je eigen context? Kan je zelf onderzoek doen? Hoe kan je een onderzoeker aanspreken met je vraag? Hoe vertaal je onderzoek naar anderen?

Dat kom je te weten tijdens een ontmoeting tussen lerarenteams, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers) tijdens een (inter)actieve inspiratiedag. Jouw perspectief en leervragen staan centraal: we laten je proeven van allerlei vormen van onderzoek. Want je bent niet enkel gebruiker van onderzoek, maar ook en vooral partner doorheen het volledige onderzoeksproces. 

We nodigen onderzoekers uit om hun onderzoek op deze dag te komen presenteren. Dit is niet alleen interessant om je onderzoeksresultaten ruim te verspreiden. Je kan er ook scholen ontmoeten die met een concrete vraag tot onderzoek zitten of die willen meewerken aan jouw onderzoek. Meer informatie over hoe je kan bijdragen, vind je hier in september.

Een organisatie van Departement Onderwijs en Vorming en de Vlor