Lerend netwerk InnoVET

Update: nieuwe datum

Het Vlor-secretariaat en de projectcoördinatie InnoVET organiseren een lerend netwerk voor de initiatiefnemers van InnoVET-projecten. Dit overlegplatform geeft de deelnemers de kans om hun eigen project voor te stellen en kennis te maken met de andere projecten. Een uitgelezen kans om naar raakvlakken tussen projecten te zoeken. Maar ook om inspiratie op te doen voor nieuwe uitdagingen en eventuele samenwerking. Last but not least: de kennisdeling is waardevolle input voor de InnoVET-stuurgroep die de inzichten van het lerend netwerk meeneemt naar haar aansluitende vergadering. Met de stuurgroep kan je van gedachten wisselen in de sessie ‘Het kompas van InnoVET’. En tot slot is er tijd om verder te babbelen tijdens de lunch.

VR in de klas: op zoek naar een methodiek - TA Keerbergen

9.30

Onthaal en koffie

10.00

Pitch-moment ‘Maak kennis met de 13 InnoVET-trajecten’

11.15

Dialoogtafels ‘Het kompas van InnoVET’. Ga in dialoog met de onderwijsstakeholders in onze stuurgroep:

  • Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. Uitdaging of realiteit?
  • Kennisdeling en disseminatie. Noodzaak of een ver-van-mijn-bedshow? Hoe verzoen je eigenaarschap met kennisspreiding?
  • Valorisatie? Generiek of specifiek? Hoe pakken we dat best aan? Wie bewaakt de kwaliteit?
  • Wat heeft een school of leerkracht echt nodig voor een succesvol innovatief traject? Is tijd geld, of spelen er ook andere zaken?
  • Professionalisering: levenslang leren of gemiste kans? Hoe pak je dit pragmatisch aan in VET?
12.15 –

Broodjeslunch en kans om na te praten (met de leden van de stuurgroep InnoVET).