Leesvaardigheid bevorderen via internationalisering

De commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid van de Vlor organiseert, in samenwerking met EPOS (Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen) een seminarie rond leesbevordering.

Hoe kan internationalisering bijdragen tot betere leesvaardigheid en tot meer leesplezier? We kijken over het muurtje en luisteren naar bijdragen van de inspectie uit Ierland, de Taalunie en Iedereen Leest. Scholen en organisaties die een internationaal project hebben opgezet, komen  hun inspirerend verhaal doen. We sluiten af met  reflecties vanuit het Leesoffensief en vanuit het beleid.

9.00-9.30

Koffie en registratie

9.30-9.40

Verwelkoming door Leen Van Heurck, algemeen secretaris Vlor en inleiding door Jens Vermeersch, voorzitter commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid

9.45-10.45

Irish national strategy: Literacy and numeracy for learning and life (in het Engels) door Orlaith O’Connor, assistant chief inspector, Inspectorate, Department of Education

10.45-11.20

Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Actieplan en activiteiten van Taalunie en Taalraad  door Heleen Rijckaert, beleidsadviseur onderwijs bij de Taalunie

10.20-12:00

Leesbevordering in een doorgaande lijn door Sarah Van Tilburg, coördinator vorming en opleiding bij Iedereen Leest  en Iris Vansteelandt, medewerker leesonderwijs en leesonderzoek bij Iedereen Leest

12.00-13.00

Broodjeslunch

13.00-15.00

Inspirerende voorbeelden

  • Reflectie: “Wat hebben vier mobiliteiten rond begrijpend lezen/luisteren opgebracht?” door Ingrid Schoofs, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  regio Limburg en Marjon Goethals, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  regio Limburg
  • Story-ID: hoe een internationaal project leidt tot een leesbeleid op school. door Heleen Van den Haute, Coördinator Internationalisering, Heilig Hartinstituut Heverlee
  • “Open the Door for Reading: leesbevordering en familiegeletterdheid met en voor jonge gezinnen“. door Stijn Callewaert, Projectverantwoordelijke leesbevordering en diversiteit, binnen de Dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
15:00-15:30

Afsluitende reflecties

  • Liesbet Heyvaert, voorzitter van het Leesoffensief en decaan van de faculteit Letteren van KU Leuven
  • An De Moor, Beleidsadviseur taal van het Departement Onderwijs en Vorming, en lid van de ambtelijke werkgroep van Het Leesoffensief
15-30-…

Napraten bij een stukje taart