Kunst ook anders. Zorg in het (deeltijds) kunstonderwijs

Het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) legt nieuwe klemtonen op zorg en inclusie. Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden om zorg in het dko vorm te geven. Hoe kunnen we inclusie in het dko realiseren en een zorgbeleid ontwikkelen? Wat kunnen we leren van goede praktijkvoorbeelden in het dko en daarbij? Het programma start met een reflectie van prof. dr. Gert Biesta over de relatie tussen kunst en onderwijs, verder staan uitwisseling en leren van elkaar centraal.

U kan kiezen uit een ruim en gevarieerd aanbod aan parallelsessies over verschillende thema’s binnen de vier domeinen van het deeltijds kunstonderwijs. Tijdens deze sessies krijgt u een inkijk in de manier waarop er met zorgvragen en inclusie kan omgegaan worden in het dko; welke zorgvragen er worden gesteld door leerlingen, ouders en deelnemers; op welke manier een zorgbeleid kan opgestart en opgebouwd worden en wat hierbij de valkuilen, drempels en randvoorwaarden zijn. Deze sessies bieden een uitstekende gelegenheid om vragen te stellen, bedenkingen te formuleren en ook eigen ervaringen te delen. We halen inspiratie binnen en buiten onderwijs, in Vlaanderen en Nederland. We geven voorbeelden over het ganse zorgcontinuüm heen: basiszorg, verhoogde zorg en individueel aangepast curriculum. In twee algemene sessies verduidelijken we het Vlaamse en het Nederlandse beleidskader over zorg en inclusie in het kunstonderwijs.

9.00

Onthaal

9.30

Verwelkoming door Mia Douterlungne, administrateur-generaal en Hans Laureyn, voorzitter commissie dko

9.45

Keynote - Prof. dr. Gert Biesta reflecteert over de relatie tussen kunst en onderwijs

12.00

Broodjesmaaltijd

15.30

Reflecties door prof. dr. Gert Biesta

15.50

Afsluitend woord

16.00

Receptie