Inspiratiedag Basisonderwijs

Onze basisscholen staan centraal in het leven van kinderen, ouders en onderwijspersoneel. Over welke troeven beschikt het Vlaamse basisonderwijs om actuele uitdagingen aan te gaan? Op de studiedag zetten we onze krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs opnieuw in de kijker en willen we tonen hoe die kunnen worden toegepast om het onderwijs voor kinderen in de kleuter- en lagere school te versterken. 

Ons doel is niet alleen om inspiratie en inzicht te bieden. We willen ook het belang van onderwijs aan kleuters en leerlingen benadrukken voor de volgende Vlaamse regering. Samen zetten we ons in om basisonderwijs een prominente plaats te geven in de toekomst van ons onderwijs.  

Programma

9.00

Onthaal met koffie

9.30

Inleiding Anne Verhoeven, voorzitter van de Raad Basisonderwijs

10.00

De cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen: inzichten op het kruispunt van pedagogiek, psychologie en neurowetenschappen 

Bert De Smedt, hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven 

11.15

Praktijkvoorbeelden, deel 1

Keuze uit:

  1. Taalrijk Kansrijk (ouders stimuleren om taalrijk te communiceren met hun kleuters - Annelies Stiers, PXL-research
  2. Differentiatie voor hoog - en meerbegaafde leerlingen - GO! Erasmus Zelzate
  3. Inclusiecampus Wemmel (inclusief onderwijs in de praktijk) - GO! BuBao De Eekhoorn Wemmel
  4. Leren als uitdaging in een ruimte van mogelijkheden (Positief imago en ambitie in diverse leeromgeving) - GO! Next Zonhoven
  5. Stemmig aan de slag (STEM-onderwijs vanaf het derde kleuterjaar tot het zesde leerjaar) - Stedelijke basisschool Kuringen
  6. Sterke taal in de kleuterklas - Sint-Janscollege Sint-Amandsberg
  7. Sterrenschool, partnerschap tussen ouders en school - SMI Esplanade en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst
12.00

Lunch

13.00

Praktijkvoorbeelden, deel 2

14.00

Gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs  

Mayke Poesen-Vandeputte, doctor in de sociale wetenschappen 

15.00

Academisch optimisme: leerprestaties en gelijke kansen bevorderen 

Ruud Lelieur, doctoraatsstudent aan het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen

15.40

Afsluitend woordje  

Anne Verhoeven, voorzitter van de Raad Basisonderwijs 

16.00

Netwerkmoment met een drankje