GEANNULEERD: Studentenparticipatie: nodig en gewild maar soms moeilijk?

Studentenparticipatie bevordert het democratische gehalte van het bestuur van de hogeronderwijsinstellingen, maar is voor studenten ook een kans om zich te ontwikkelen tot mondige, kritische burgers. De Vlor vindt het dan ook belangrijk om studentenparticipatie te stimuleren en om de knelpunten ervan aan te pakken. Hij bracht daarover al verschillende adviezen uit. Sommige van zijn aanbevelingen werden in 2019 ook decretaal verankerd. Maar hoe gaan instellingen daarmee aan de slag?

Op dit seminarie staan drie thema’s centraal: effectieve vormen van beleid, beleidskader en de link met (interne en externe) kwaliteitszorg. We wisselen daarover ideeën en goede praktijkvoorbeelden uit.

We gaan tijdens dit seminarie in gesprek aan de hand van innovatieve & interactieve gesprekstechnieken waaronder Deep Democracy, een nieuwe manier van gespreksvoering en besluitvorming. We zullen zowel werken in grote groep als in kleinere groepen. Op die manier hopen we ervaringen en goede praktijken te kunnen delen, drempels en uitdagingen bloot te leggen en oplossingen en ideeën te formuleren voor de toekomst.

Je mag erop rekenen dat dit seminarie je zal inspireren om studentenparticipatie in jouw instelling te stimuleren.

Programma

13.00

Ontvangst met koffie

13.30

Verwelkoming door Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor

13.40

De Vlor en studentenparticipatie door Veerle Hendrickx, voorzitter Raad Hoger Onderwijs van de Vlor

13.50

Studentenparticipatie: in ‘t (r)echt? door Dylan Couck en Frédéric Piccavet (Vlaamse Vereniging van Studenten)

14.20

Kennisdeling en uitwisseling van goede praktijken met externe facilitatoren Marijke Smeets en Fran Asselberghs (Goesthing)

16.20

Afsluiting door Veerle Hendrickx