Eindtermen: omzien en vooruitkijken. Een onderwijskundig en juridisch perspectief Intern seminarie

Voorafgaand aan de advisering van eindtermen geeft de Vlor zijn leden de kans om zich op een intern seminarie te informeren en een beter zicht te krijgen op de denkkaders die de ontwikkeling van nieuwe eindtermen sturen.

12.45

Onthaal met koffie

13.00

Verwelkoming - Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor

13.05

Historiek en mogelijke spanningen inzake eindtermen - Geert Schelstraete, voorzitter werkgroep modernisering einddoelen Vlor, schetst het opzet van de seminaries

13.30

Maarten Simons - Wijzigende functionaliteit van eindtermen. Een onderwijskundige kijk

14.30

Peter Michielsens - Wijzigende benaderingen van kwaliteit in onderwijs. De kwaliteitsdriehoek onder druk.

15.30

Kurt Willems en Johan Lievens - Nieuwe juridische kaders voor eindtermen. Impact van het kaderdecreet op de evenwichten binnen het eindtermenstelsel

16.30

Synthese. Welke inzichten moeten we vasthouden voor de verdere advisering?

17.00

Einde