Eindtermen: omzien en vooruitkijken - derde seminarie Intern seminarie

Modernisering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs

Voorafgaand aan de advisering van eindtermen geeft de Vlor zijn leden de kans om zich op een intern seminarie te informeren en een beter zicht te krijgen op de denkkaders die de ontwikkeling van nieuwe eindtermen sturen. 

Na een eerste seminarie over de onderwijskundige en juridische context en een tweede seminarie over het secundair onderwijs, richten we nu de aandacht op het basisonderwijs.  

Ook hier kijken we terug naar het startpunt en blikken we vooruit.

Het programma

9.00

Onthaal

9.15

Verwelkoming door Geert Schelstraete, voorzitter van de werkgroep Eindtermen

9.30

Omkijken
Hoe ziet de Vlor momenteel de rol en de missie van het basisonderwijs? - Anne Verhoeven, voorzitter Raad Basisonderwijs, brengt enkele adviezen en de strategische verkenning in herinnering.

10.00

Terugkijken naar de basisprincipes voor de ontwikkeling van de eindtermen in het basisonderwijs - Jan Saveyn, gepensioneerd medewerker van de dienst Leerplanontwikkeling van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bevoorrecht getuige.

10.45

Vooruitzien
Wat hebben we geleerd uit de vorige seminaries? - Roos Herpelinck, Vlaamse Onderwijsraad

11.00

Jonge kinderen stimuleren om te leren en te ontwikkelen. Curriculumontwikkeling in het basisonderwijs - Pedro De Bruyckere, Arteveldehogeschool (Gent)

12.00

Broodjesmaaltijd

13.00

De cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen - Bert De Smedt, Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven

14.00

Moet het basisonderwijs zichzelf heruitvinden? Reflecties bij de kernopdracht van het basisonderwijs en de plaats van eindtermen daarin - Maarten Simons, Laboratorium voor Educatie en Samenleving, KU Leuven

15.00

Wat nemen we mee naar verder advieswerk?
Welke inzichten moeten we vasthouden voor de verdere advisering? Discussie in kleine groep