Diversiteit in schoolteams

De samenleving anno 2023/2024 is zeer divers. Die grote mate van diversiteit wordt niet weerspiegeld in het onderwijspersoneel in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Onderzoekers formuleren in dit seminarie beleidsvoorstellen over diversiteit in schoolteams. Zij zullen in hun toelichting inzoomen op:

  • Leerling-leraarrelatie in het leerplichtonderwijs
  • Lerarenopleiding
  • Professionalisering in schoolteams

Daarna gaan we in kleinere groepen in debat over de beleidsvoorstellen.

13.00

Verwelkoming door Leen Van Heurck, algemeen secretaris van de Vlor: toelichting van het opzet van de seminaries en beleidsagenda

13.10

Toelichting en beleidsvoorstellen door Benjamin Ponet (UGent, Vakgroep Onderwijskunde), Elke Emmers, Katrien Hermans en Liesbet Saenen (UHasselt, School voor Educatieve Studies), Julia Steenwegen (Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Edubron), Reinhilde Pulinx (UCLL, Expertisecentrum Inclusive Society) en Wendelien Vantieghem (UGent, Steunpunt Diversiteit & Leren) 

14.10

Reacties en vragen uit het publiek 

14.25

Pauze en verplaatsing

14.45

Debat - Wat moet de Vlor meenemen in zijn beleidsagenda en adviezen?

16.00

Receptie