Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs over de onderwijsloopbaan van jongeren

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs is voor jongeren een belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Met deze studiedag willen we de dialoog tussen het secundair en het hoger onderwijs hierover versterken. Kennis delen en van elkaar leren staat centraal.

De focus van de studiedag is de begeleiding van jongeren bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. Hoe gebeurt dit? Hoe kijken beide onderwijsniveaus hiernaar? Wat zijn de uitdagingen?

Tijdens de studiedag zullen we heel wat informatie uitwisselen over elkaars visie op onderwijsloopbaanbegeleiding (of studiekeuzebegeleiding), de wijze waarop dit in beide onderwijsniveaus vorm krijgt en instrumenten en methoden die hierbij gebruikt worden. Ook komt aan bod in welke context deze begeleiding verloopt: welke veranderingen staan er op til in het secundair onderwijs? Hoe ziet de structuur van het hoger onderwijs eruit en hoe verlopen al die flexibele studietrajecten?

Naast toelichtingen door experten en getuigenissen van ervaringsdeskundigen, komen ook praktijkvoorbeelden aan bod. Het programma zal bestaan uit een mix van plenaire sessies en parallelsessies waaruit u een keuze kan maken.

Interesse in een bijdrage?

Bent u betrokken bij een initiatief rond onderwijsloopbaanbegeleiding en studiekeuze waarin samengewerkt wordt tussen het secundair en hoger onderwijs? Wil u graag uw ervaringen delen, feedback krijgen en contacten leggen?

We zoeken naar kleine en grotere initiatieven (voor een postersessie of een korte presentatie tijdens een van onze parallelsessies) die inzetten op de complementariteit tussen secundair en hoger onderwijs en die leerlingen begeleiden in het maken van een zachte / vlotte overgang naar het hoger onderwijs.

Bezorg uiterlijk 5 juli 2018 een korte beschrijving van uw praktijk via dit formulier