Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs over de onderwijsloopbaan van jongeren (VOLZET)

De stap zetten naar het hoger onderwijs is voor heel wat jongeren een belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Met deze studiedag willen we de dialoog tussen het secundair en het hoger onderwijs hierover versterken. Kennis delen en van elkaar leren staat centraal.

De focus van de studiedag is de begeleiding van jongeren bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. Hoe gebeurt dit? Hoe kijken beide onderwijsniveaus hiernaar? Wat zijn de uitdagingen?

Tijdens de studiedag zullen we heel wat informatie uitwisselen over elkaars visie op onderwijsloopbaanbegeleiding (of studiekeuzebegeleiding), de wijze waarop dit in beide onderwijsniveaus vorm krijgt en instrumenten en methoden die hierbij gebruikt worden. Ook komt aan bod in welke context deze begeleiding verloopt: welke veranderingen staan er op til in het secundair onderwijs? Hoe ziet de structuur van het hoger onderwijs eruit en hoe verlopen al die flexibele studietrajecten?

Het programma bestaat uit een mix van plenaire sessies en keuzesessies. Tijdens een postersessie maakt u kennis met praktijkvoorbeelden waarin het secundair onderwijs en het hoger onderwijs met elkaar samenwerken om zo een brug te bouwen tussen beide onderwijsniveaus.

9.15

Onthaal

10.00

Verwelkoming door Mia Douterlungne, administrateur-generaal Vlor

10.10

Inhoudelijke situering van de studiedag door Peter Op ’t Eynde (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Ann De Schepper (Universiteit Antwerpen), voorzitters Vlor-overlegplatform SOHO

10.20

De onderwijsloopbaan van jongeren in een context in verandering:

  • secundair onderwijs: Cindy Lammens (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
  • hoger onderwijs: Imran Uddin (Arteveldehogeschool) namens Vlhora en Jo Huys (KU Leuven) / Isabelle Lanszweert (UGent) namens Vlir
11.20

Leerling en student zijn ‘werk in uitvoering’. Over brein en ontplooiing - Jelle Jolles, Vrije Universiteit Amsterdam  Meer info

12:10

Broodjesmaaltijd met bezoek aan postersessie

15.40

Reflecties door leerlingen en studenten - Joris Janssens, Vlaamse Scholierenkoepel en Serhat Yildirim, Vlaamse Vereniging van Studenten

16.00

Afsluitend woord

16.10

Receptie met bezoek aan postersessie