Anders = Pesten?

Een brede kijk op welbevinden en preventie van pesten op school

Het overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School organiseert een studiedag voor een bredere doelgroep. Onderzoekers stellen recente resultaten voor rond het thema ‘diversiteit en welbevinden/pesten op school’. En het overlegplatform presenteert eigen werk: de poster met inspiratie voor een beleid rond welbevinden op school, en het resultaat van het overleg met de lerarenopleidingen rond de plek van welbevinden in het curriculum van de leraar in spe. Er is ruimte voor interactie in de sessie ‘De stem van ouders en scholieren’. En tijd om verder te babbelen tijdens de lunch en de afsluitende receptie.

9.30

Onthaal en koffie

10.00

Inspiratie voor een antipestbeleid op school - Eva Tiquet, voorzitter van het overlegplatform

10.30

Identity-based bullying among Belgian adolescents: some results and many questions - professor Benoit Galand, UCL (lezing in het Engels)  

11.30

De relatie tussen gezinstype en het pestgedrag van jongeren: De impact van algemeen welbevinden, ouderlijke steun en geslacht - masterproef Thrieze Vandenberk, KU Leuven

12.15

Lunch

13.15

De stem van ouders en scholieren - Uitwisseling

14.15

Inspiratie voor lerarenopleidingen - Anoek Smeyers, voorzitter van het overleg actoren lerarenopleiding rond welbevinden

15.00

Napraten bij een drankje en een hapje