Actualisering engagementsverklaring 'Diversiteit als meerwaarde'

Op 25 september 2014 ondertekenden de verantwoordelijken van alle organisaties die bij het onderwijs in Vlaanderen betrokken zijn, een engagementsverklaring over diversiteit als meerwaarde in onderwijs. Op die manier bevestigden zij hun moreel engagement om te blijven werken aan de verbetering van de onderwijskansen van álle leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische of sociaal-culturele achtergrond. Lees meer

Omdat anno 2020 diversiteit nog meer dan in 2014 de realiteit is, zullen de onderwijspartners op het jaarlijkse startmoment van de Vlor een geactualiseerde engagementsverklaring ondertekenen. De nieuwe verklaring zal meteen ook een vraag zijn aan de huidige Vlaamse Regering om dit engagement te ondersteunen.