Publicaties praktijkgericht onderwijsonderzoek

De reeks praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek geeft een overzicht van de beschikbare kennis over een bepaalde probleemstelling uit de onderwijspraktijk. De studies zijn een instrument om resultaten van onderwijsonderzoek samen te brengen en te ontsluiten naar het onderwijsveld en/of intermediaire actoren zoals de pedagogische begeleidingsdiensten.

De publicaties zijn tot stand gekomen na een oproep van de Vlor bij onderzoekers. De vormvereisten voor de literatuurstudies zijn vastgelegd op basis van consultaties met onderwijspractici.

25/09/2012
Talensensibilisering in de meertalige klas en school (september 2012) in de reeks Praktijkgericht onderzoek 2012 Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en taalvarianten. Die...
05/02/2013
Leerkansen voor alle leerlingen (maart 2013) Catherine Coubergs, Katrien Struyven, Nadine Engels, Wouter Cools en Kristine De Martelaer - VUB i.s.m. Brussels Expertisenetwerk Onderwijs Om positief...
20/02/2013
Leerlingen motiveren voor STEM Hilde Van Houte, Bea Merckx, Jan De Lange en Melissa De Bruyker - Arteveldehogeschool Deze praktijkgerichte literatuurstudie geeft educatieve aanpakken die de...
01/03/2010
(maart 2010) Het is onmogelijk om leraren tijdens hun opleiding voor te bereiden op alle uitdagingen die ze in hun loopbaan zullen tegenkomen. Velen zien dan ook het belang in van nascholing of...
01/03/2010
(maart 2010) In het scholenlandschap van vandaag spelen schoolleiders meer dan ooit een sleutelrol.Deze wordt steeds meer divers en veeleisend.De overheid verwacht immers dat scholen meer en meer een...
01/03/2010
(maart 2010) Welke soort klassamenstelling isde meest gunstige voorde leerprestaties, het welbevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede...
25/09/2012
(september 2012) in de reeks Praktijkgericht onderzoek 2012 Wie de leerbereidheid van leerlingen wil aanwakkeren, vindt hier principes die motiveren, inspireren én werken. De auteurs hebben intensief...
25/09/2012
(september 2012) in de reeks Praktijkgericht onderzoek 2012 Het onderwijs van vandaag wordt geacht digitaal geletterde jonge mensen af te leveren. Dit boek wil leraren, lerarenopleiders en...

website door wieni met Drupal