Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus

Draaiboek voor scholen secundair onderwijs

Onderwijsminister Hilde Crevits gaf de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) de opdracht om een algemene niet-bindende oriënteringsproef te ontwikkelen. Dat exploratie-instrument werd gelanceerd onder de naam ‘Columbus’.

Voor het schooljaar 2016-2017 ontwikkelde een overlegplatform binnen de Vlor een draaiboek om met Columbus aan de slag te gaan op school. Het draaiboek geeft concrete informatie over de modaliteiten van de afname tijdens dit schooljaar. Daarnaast schetst het hoe Columbus vanaf schooljaar 2017-2018 geïntegreerd kan worden in het schooleigen traject van onderwijsloopbaanbegeleiding.

meer informatie over Columbus

website door wieni met Drupal