Persberichten

feb
01
2016
10:08

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten voert het hele jaar door actie, maar nog meer dan anders tijdens de Vlaamse Week tegen pesten. Deze week staan er in dat kader allerhande sensibiliserende acties op het programma, met vandaag de uitreiking van de Pesten-dat-kan-niet!-prijs in de Anderlechtse basisschool St-Guido en St-Pieter.

sep
25
2015
13:52

Leraren en schoolteams in de basisschool staan de laatste maanden extra onder druk: het M-decreet en het inclusief onderwijs, de impact van de modernisering secundair onderwijs op het basisonderwijs, de schaalvergroting. De basisscholen vrezen dat de eigen doelstelling en onderwijspraktijk in het gedrang komt. Maar wat maakt nu net het basisonderwijs in Vlaanderen tot wat het is?

mei
07
2015
10:43

STEM op school is sinds enkele maanden definitief doorgebroken in de actualiteit en de publieke opinie. In het kader van het stimuleringsbeleid om de keuze van jongeren voor STEM te verhogen, gingen enkele scholen zelf aan de slag met de oprichting van een aparte STEM-richting in de eerste graad van het secundair onderwijs.

mrt
14
2015
09:38

In De Standaard van 13 maart 2015 haalt Guy Tegenbos uit naar ‘de onderwijswereld’, die duaal onderwijs zou benaderen als minderwaardig en zich zou verzetten tegen plannen om het duaal leren in het secundair onderwijs te versterken en verbreden.

mrt
14
2015
00:00

De Vlaamse regering heeft haar conceptnota klaar waarmee ze het duaal leren in het secundair onderwijs wil versterken en uitbreiden. De Vlaamse Onderwijsraad gaat akkoord met het principe, maar ziet enkele belangrijke voorwaarden opdat duaal leren een gelijkwaardige leerweg kan zijn.

feb
02
2015
13:07
In het kader van de Week Tegen Pesten worden er volgende week allerhande acties en campagnes opgezet om pesten te helpen bestrijden en voorkomen. De Vlaamse Onderwijsraad maakt van die gelegenheid gebruik om op te roepen voor een langetermijnbeleid waarin overheden samen werken.
jan
26
2015
13:49

Rond de jaarwisseling was er enige commotie over een nieuw koninklijk besluit dat het recht op een inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering) voor werkzoekende jongeren voortaan koppelt aan een kwalificatievoorwaarde. Eind deze maand zitten alle onderwijsministers samen met de federale minister van Werk Kris Peeters om dat KB te operationaliseren.

dec
10
2014
09:23

Vandaag worden de eerste gevolgen van flexibilisering zichtbaar. Om het rendement van zo’n ingrijpende onderwijsvernieuwing als flexibilisering te optimaliseren, zijn voortdurende evaluatie en bijsturing noodzakelijk.

dec
03
2014
09:15

Uitkijken naar samen onderwijsbeleid maken

Onderwijsbeleid dat tot stand komt via overleg. Cocreatie van het onderwijsbeleid. De Vlor hoort het graag. Hij waardeert de nadruk die minister Crevits legt op samen onderwijsbeleid maken. Hij biedt meteen zijn overlegplatform aan om proactief een aantal thema’s aan te pakken.

jun
23
2014
12:44

Ook de Vlaamse Onderwijsraad vindt de hardnekkig lage slaagcijfers in het eerste jaar hoger onderwijs onaanvaardbaar. De raad heeft in verschillende adviezen een pakket aan maatregelen voorgesteld om dat probleem aan te pakken. Rector Torfs pleit nu uitdrukkelijk voor een toegangsproef met bindend karakter voor ‘niet-aansluitende richtingen’. De Vlor wijst die piste van een bindende proef af.

website door wieni met Drupal