Modernisering van het secundair onderwijs

Sinds het rapport van de commissie Monard van 2009 discussiëren opeenvolgende regeringen over een hervorming, later de modernisering, van het secundair onderwijs. De verschillende ministers hebben hierover ook beleidsteksten geschreven en voor advies voorgelegd aan de Vlor. Doorheen die verschillende adviezen ontstond tussen de partners in de Vlor steeds meer eensgezindheid over belangrijke aspecten. Daarbij was er altijd veel aandacht voor de gevolgen van de voorstellen over het secundair onderwijs voor de andere onderwijsniveaus en voor de doorstromingsmogelijkheden van de leerlingen.

Op 13 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Addendum bij de conceptnota's eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs' goed. De conceptnota vormt één geheel met de conceptnota eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs, die zijn goedgekeurd op 31 mei 2016. De Vlaamse Regering wil met deze conceptnota's de gefaseerde uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs laten starten op 1 september 2018, met het eerste leerjaar van de eerste graad. .

website door wieni met Drupal