Jaarverslag

Als strategische adviesraad brengt de Vlor elk jaar verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Vlaamse regering en aan het Vlaams Parlement. Het jaarverslag beschrijft een schooljaar onderwijsbeleid door de ogen van de adviesraad.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de onderwijsthema’s die in het afgelopen schooljaar aan bod kwamen in de Vlor. De raad zet zijn belangrijkste standpunten op een rij en vermeldt de resultaten van het overleg en de activiteiten die hij organiseerde.

20/06/2017
Het werkjaar 2016-2017 was een scharnierjaar. Halfweg de legislatuur moesten enkele dossiers in hun definitieve plooi vallen om uit te kunnen rollen tegen het einde van de legislatuur. Naar...
17/06/2016
Toekomstgericht In het tweede jaar van de legislatuur werd er aan de tafel van de Vlor heel wat strategisch denkwerk verzet. Enkele langverwachte conceptnota’s werden er grondig gewikt en gewogen....
30/07/2015
Het eerste werkjaar van de Vlor in de nieuwe legislatuur zit er op. De nieuwe minister leerde de adviesraad al heel snel kennen. De Vlor bracht haar van bij het begin de bekommernissen van de...
19/06/2014
Het afgelopen werkjaar was een scharniermoment. 2013 was het laatste jaar van de lopende legislatuur. Begin 2014 deed een nieuw samengestelde Vlor enkele krachtige aanbevelingen voor het...
18/09/2013
In dit voorlaatste jaar van de legislatuur vroeg de Vlor specifiek aandacht voor beleidsprioriteiten. De raad werkte 36 adviezen af. In zijn 27 adviezen op vraag van de Vlaamse Regering bekeek hij...
03/10/2012
Een jaar onderwijsbeleid door de ogen van de Vlor 47 adviezen Ook in het werkjaar 2011-2012 toetste de Vlor de beleidsplannen van de overheid aan onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke...
14/09/2011
Over welke dossiers vroegen minister en parlement advies aan de Vlor in het schooljaar 2010-2011? Welke standpunten nam de Vlor in over enkele belangrijke dossiers zoals de hervorming van het...
24/09/2010

website door wieni met Drupal