Studievoormiddag diversiteit hoger onderwijs

dinsdag 16 januari 2018

De samenstelling van de studentenpopulatie in Vlaanderen is geen weerspiegeling van de maatschappij. Binnen de Vlor is iedereen ervan overtuigd dat dit tij moet keren. Het is immers een maatschappelijke noodzaak om constructief te kunnen omgaan met de superdiversiteit van de moderne samenleving. Bovendien moet het hoger onderwijs meer hogeropgeleiden afleveren met het oog op de realisatie van de kennismaatschappij.

De instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs blijft dan ook een bijzonder belangrijk thema voor de Vlor.

De studievoormiddag gaat dieper in op het thema diversiteit in het hoger onderwijs:

 • Waarom is het nodig dat we aandacht blijven besteden aan diversiteit in het Vlaamse hoger onderwijs?
 • Hoe kan een succesvol diversiteitsbeleid er vandaag kan uitzien?

Drie eminente Nederlandse sprekers reflecteren vanuit hun eigen praktijk en onderzoek op een startnota die de Vlor heeft voorbereid over diversiteit en hoger onderwijs.

Programma

9.00Onthaal met koffie
9.30Welkom door Ann De Schepper, voorzitter Raad Hoger Onderwijs
9.40Vlor-startnota diversiteitsbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs door Rudy Van Renterghem, voorzitter Vlor-commissie diversiteit Hoger Onderwijs
10.00With a little help from my friends – Rick Wolff, senior-onderzoeker Risbo/Erasmus Universiteit Rotterdam)
10.30Leren van de praktijk: mislukkingen en successen van het Nederlandse diversiteitsbeleid, en drie gouden inzichten - Isabel Hoving, Chief Diversity Officer Universiteit Leiden
11.15Inclusive excellence: Op weg naar effectief diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs - Karen van Oudenhoven-van der Zee, Chief Diversity Officer Vrije Universiteit Amsterdam
11.45Discussietafels
12.30Afsluiting door Ann De Schepper, voorzitter Raad Hoger Onderwijs
12.40Broodjeslunch

Praktische info

Jan
16
2018
van 09:30 tot 13:40
 • Doelgroep: beleidsmedewerkers, studentenvertegenwoordigers, personeel, socio-culturele organisaties
 • Locatie:

  Zenithgebouw - gelijkvloers
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel

 • Inschrijven voor donderdag 12 januari '17
 • Contactpersoon:

  Piet De Craecker
  Inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven

website door wieni met Drupal