Seminaries over het Bolognaproces (2): Reflectie over de betekenis van het Bolognaproces

woensdag 29 maart 2017

Dit tweede seminarie in de reeks over het Bolognaproces gaat dieper in op de betekenis ervan: wat heeft het proces teweeggebracht in het Vlaamse hoger onderwijs en wat kan nog de toekomst ervan zijn?

De Vlor wil in dialoog met een aantal Bologna-onderzoekers én op basis van ervaringen van Vlaamse lesgevers en studenten, het debat rond de toekomst van het Bolognaproces in Vlaanderen opnieuw op gang trekken. De raad hoopt de conclusies uit dit seminarie mee te nemen in een advies ter voorbereiding van de ministeriële opvolgingsconferentie in Parijs in 2018.

Programma

13.00Ontvangst met koffie
13.30Verwelkoming - Frederik De Decker, voorzitter Vlor-werkgroep internationaal hogeronderwijsbeleid
13.40Heeft de Europese gedachte nog een toekomst in het hoger onderwijs? - Kristiaan Versluys, voormalig voorzitter Vlor-Raad Hoger Onderwijs
14.10Het Bolognaproces: een kritische reflectie - Jeroen Huisman, Universiteit Gent
14.40Het Bolognaproces: sisyfusarbeid, pyrrusoverwinning of triomftocht? - Kurt De Wit en Bruno Broucker, KU Leuven
15.15Discussietafels
16.15Afsluiting en persoonlijke reflecties - Noël Vercruysse, Departement Onderwijs en Vorming
16.30Netwerkreceptie
17.00Einde

Praktische info

Mar
29
2017
van 13:30 tot 17:00
  • Doelgroep: Beleidsmedewerkers van overheid en instellingen, medewerkers internationalisering, kwaliteitszorgmedewerkers, onderwijsontwikkelaars, docenten, studenten.
    • Prijs: €gratis, inschrijven is wel verplicht
  • Locatie:

    Vlaamse Onderwijsraad
    Zenithgebouw
    Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel

Inschrijven

website door wieni met Drupal