Krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs: de lerarenopleidingen als partner

donderdag 12 oktober 2017 - Leuven

Op basis van een strategische verkenning formuleerde de Vlor een advies met de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs.

Voor die krachtlijnen zijn de lerarenopleidingen een belangrijke motor. De studiedag besteedt aandacht aan de manier waarop toekomstige leraren worden opgeleid om de ‘krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’ mee vorm te geven.

Focus op inspirerende praktijkvoorbeelden uit de lerarenopleidingen

Hoe werken de lerarenopleidingen, vaak in samenwerking met het basisonderwijs, rond de krachtlijnen in de vorming van toekomstige leraren?

De studiedag zal heel wat inspirerende praktijkinitiatieven uit de lerarenopleidingen aan bod laten komen. Docenten en opleidingsverantwoordelijken van de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs, leraren en leidinggevenden in het basisonderwijs, beleidsmakers zijn van harte welkom om ervaringen uit te wisselen en de dialoog aan te gaan over de rol van de lerarenopleidingen als partner voor een sterk basisonderwijs.

De inschrijvingen zijn afgesloten

Programma

9.00Onthaal
9.30Verwelkoming en toelichting bij opzet van de studiedag door Anne Verhoeven, voorzitter van de voorbereidende werkgroep Vlor/Velov-
9.45Tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs nu en in de toekomst - Marc Van den Brande, voorzitter Raad Basisonderwijs Vlor
In de loop van het schooljaar 2014-2015 zette de Vlor een strategische verkenning op over de eigenheid van het basisonderwijs. Vanuit deze verkenning formuleerde de Raad Basisonderwijs een advies over de ‘tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’. Wat houdt elke krachtlijn in? Welke uitdagingen brengen de krachtlijnen met zich mee? En hoe kunnen zij een toetssteen zijn voor toekomstig beleid?
10.15Samen leren en samen opleiden: basisonderwijs en lerarenopleidingen als partners - Inge Placklé, voorzitter Velov
Tijdens deze studiedag zetten we in op leren tot in de vierde macht: het leren van leerlingen, het professioneel leren van aspirant-leraren, leraren en lerarenopleiders. Het optimaliseren van het leren van leerlingen en aspirant-leraren vormt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van teams van lerarenopleiders en leraren. In partnerschappen tussen lerarenopleidingen, scholen en ruimere maatschappij nemen we die verantwoordelijkheid op. Elke leerling maximale uitdagende leer –en ontwikkelingskansen bieden bindt de verschillende partners. Door de dialoog komen we tot meer gedeelde opvattingen en expertise over hoe we de krachtlijnen voor het basisonderwijs samen kunnen versterken.
10.30Pauze
11.00Workshops
Themasessie: Lerend netwerk
Themasessie: Brede persoonsvorming
Maximaal Megataal: meer tijd voor meer taal en meer denken in de kleuterklas
Werken aan cultureel bewustzijn met Het Archief voor Onderwijs
Hoe STEM optimaal inzetten in de lerarenopleiding?
12.30Broodjeslunch
13.45Workshops
Themasessie: Curriculumhervoming
Themasessie: Diversiteit in de Brusselse context
Een thema uitwerken samen met de kleuters
Praktijkgids BKD en WO (acties van de leerkracht)
FiloZoo: filosoferen over natuur en techniek
15.30Is het vergeten van de basisschool een teken van haar succes? - Maarten Simons, KU Leuven
Heel vaak spreken we over het basisonderwijs op een functionele manier: het basisonderwijs is een verlengstuk van de gezinsopvoeding of voorbereidend op het secundair onderwijs. Maar verliezen we op die manier de eigenheid van het basisonderwijs en van de leerkracht in het basisonderwijs niet uit het oog? Die eigenheid verdient meer aandacht. De term basisvorming kan ons daarbij misschien helpen. In de basisschool gaat het om het verwerven van een basisconditie: kinderen leren zich verhouden tot bijvoorbeeld hun talige, natuurlijke, lichamelijke of technologische wereld. De basisschool staat daarom in het teken van vrijheid en gelijkheid: kinderen worden niet langer aangesproken op hun afkomst, maar ook nog niet op hun toekomstplannen. Ze worden aangesproken bij hun voornaam, als leerling. Kan het zijn dat de basisvorming vaak onzichtbaar blijft omdat ze te dicht op de huid zit en al de rest hierop verder bouwt? Net zoals we het belang van die basisvorming soms vergeten, vergeet we misschien het belang van de basisschool.
16.00Afsluitend woord en engagement van de deelnemers bij de realisatie van de ‘krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’
16.15Einde


i.s.m.

Praktische info

Oct
12
2017
van 09:00 tot 16:00
  • Prijs: €55
 • Locatie:

  Iers College
  Janseniusstraat 1, 3000 Leuven

  vanuit station Leuven: ca 25 min. te voet - ca 15 min. met bus 2 (richting Heverlee), afstappen Sint-Michielskerk

  wegbeschrijving
 • Contactpersoon:

  Katrien Persoons (programma)
  Piet De Craecker (inschrijvingen)

website door wieni met Drupal