Leerinhoud

Leerinhoud

Wat moeten we leren?

De inhoud van het onderwijs, hangt sterk samen met de verwachtingen die de samenleving heeft.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

De minimale doelen die de school met de meerderheid van de leerlingen moet bereiken, zijn vastgelegd in eindtermen. Die zijn afgeleid van de doelen waarvan de samenleving van oordeel is dat alle leerlingen ze moeten kennen om maatschappelijk te kunnen functioneren. lees meer

Kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) brengt kwalificaties onder op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit. lees meer

Opleidingsinhoud

Structuuronderdelen secundair onderwijs
Opleidingskaarten dbso
Curriculum hoger onderwijs
Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Educaties

Van consumenteneducatie en verkeerseducatie over burgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling tot gezondheidsbevordering: onderwijs krijgt te maken met heel wat maatschappelijke verwachtingen. lees meer

Talenbeleid

Inhoud over dit thema

website door wieni met Drupal