Gelijke onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen

De Vlor pleit voor een geïntegreerd beleid dat ervoor zorgt dat alle kinderen, jongeren en volwassenen optimale onderwijskansen hebben. Daarbij stelt zich voortdurend de vraag welke groepen geen baat hebben bij een algemene aanpak en hoe die aanpak kan veranderen.

De raad gaat in zijn advieswerk telkens na of het gevoerde beleid of de voorgestelde maatregelen meer gelijke onderwijskansen garanderen. Daarnaast zijn er specifieke commissies en werkgroepen per onderwijsniveau: leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en levenslang leren.

Diversiteit

Meer gelijke onderwijskansen realiseren, veronderstelt een positieve waardering van de diversiteit die aanwezig is in alle onderwijsinstellingen. Werken in diversiteit behoort tot de essentie van onderwijs. Bekijk het thema

Inschrijvingsrecht en inschrijvingsbeleid

In principe heeft elke ouder het recht om zijn kind in te schrijven in een school naar keuze op voorwaarde dat het kind of de jongere aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Dit inschrijvingsrecht is één van de hoekstenen van een beleid voor meer gelijke onderwijskansen. Bekijk het thema

Nieuwkomers: onthaal in het leerplichtonderwijs en NT2

Voor nieuwkomers, zoals vluchtelingen, is onderwijs cruciaal voor hun integratie in onze samenleving. Bekijk het thema

Armoede

Onderwijsresultaten bepalen in belangrijke mate het risico op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, maar zijn op hun beurt heel afhankelijk van de sociaal-economische en sociaal culturele achtergrond. Kwaliteitsvol onderwijs kan een belangrijke hefboom zijn om die armoedecirkel te doorbreken. Bekijk het thema

Duurzame geletterdheid

De Vlor hanteert een eigen definitie van geletterdheid: duurzame geletterdheid. Geletterdheid is meer dan functionele geletterdheid in de context van maatschappelijk functioneren. Geletterdheid heeft ook een educatieve component. Een duurzame geletterdheid stelt mensen in staat levenslang te leren en daarbij zelf de motor te zijn van hun ontwikkeling. Bekijk het thema

Inhoud over dit thema

website door wieni met Drupal