De lerende

De lerende

Het perspectief van de lerende

In navolging van het Kinderrechtenverdrag (1989) heeft de Vlor in zijn advieswerk gepoogd om telkens de impact van beleidsvoorstellen en –maatregelen in te schatten op de beleving van de lerende en zijn omgeving.

De gesprekspartners daarvoor zijn de vertegenwoordigers van scholieren en ouders, studenten en cursisten. Zij zijn vertegenwoordigd in de verschillende raden en commissies van de Vlor.

Participatie: leerlingen, studenten, cursisten, ouders

Participatie is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van het beleid van de onderwijsinstelling en een positief leerklimaat. lees meer

Studiekosten, sociale voorzieningen, studentenvoorzieningen

De Vlor vindt dat alle mogelijke (financiële) drempels moeten weggenomen worden opdat alle lerenden toegang hebben tot onderwijs. lees meer

Inhoud over dit thema

website door wieni met Drupal