Praktijkgericht onderzoek

Is die taal van ver of van hier?

Talensensibilisering in de meertalige klas en school

(september 2012)

in de reeks Praktijkgericht onderzoek 2012

Binnenklasdifferentiatie

Leerkansen voor alle leerlingen

(maart 2013)
Catherine Coubergs, Katrien Struyven, Nadine Engels, Wouter Cools en Kristine De Martelaer - VUB i.s.m. Brussels Expertisenetwerk Onderwijs

Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek

Leerlingen motiveren voor STEM

Hilde Van Houte, Bea Merckx, Jan De Lange en Melissa De Bruyker - Arteveldehogeschool

De leraar: professioneel leren en ontwikkelen

(maart 2010)

Het is onmogelijk om leraren tijdens hun opleiding voor te bereiden op alle uitdagingen die ze in hun loopbaan zullen tegenkomen. Velen zien dan ook het belang in van nascholing of andere vormen van professioneel leren. Vaak gaat men ervan uit dat dit een invloed zal hebben op het leren van leerlingen. Maar is dat wel degelijk het geval?

Digitale didactiek

(september 2012)

in de reeks Praktijkgericht onderzoek 2012

Het onderwijs van vandaag wordt geacht digitaal geletterde jonge mensen af te leveren. Dit boek wil leraren, lerarenopleiders en directieleden ondersteunen om een stand van zaken op te maken en toekomstgerichte acties te plannen.

Krachtig leren. Cognitief neurowetenschappelijk benaderd

(april 2015)

een praktijkgerichte literatuurstudie over de relatie tussen neurowetenschap en onderwijs

Hoe leren kinderen, jongeren, studenten? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen die op een zo optimaal en efficiënt mogelijke manier leerlingen tot leren brengen?

website door wieni met Drupal