Advies over onderwijsloopbaanbegeleiding voor jongeren die (willen) doorstromen naar de arbeidsmarkt

Directe aanleiding voor het advies vormt de introductie van het exploratie-instrument Columbus voor leerlingen die doorstroom naar het hoger onderwijs beogen. In dit advies zal de Vlor op vraag van de minister nagaan of en in welke mate dit instrument ook een rol kan spelen bij jongeren die een overgang naar de arbeidsmarkt beogen.

Daarnaast zal de raad kijken naar het bredere traject van onderwijsloopbaanbegeleiding voor deze jongeren. Daarbij worden twee vragen voor ogen gehouden:

  • Hoe jongeren bewust doen kiezen voor een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt?
  • Hoe jongeren beter voorbereiden op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw?

website door wieni met Drupal