Advies over onderwijsdecreet XXVIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

De Vlor adviseert jaarlijks het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen als meer technische aangelegenheden regelt. Het onderwijsdecreet XXVIII heeft twee doelstellingen:

  • een aanvulling en verbetering van bestaande decreten: een aantal technische correcties en verduidelijkingen van bestaande thema- en niveaudecreten;
  • een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin waarbij het bijna uitsluitend gaat om juridisch technische vereenvoudigingen of in overeenstemming brengen van onderwijsregelgeving met andere regelgeving.

website door wieni met Drupal